UNICHIR biedt hoogwaardige chirurgische en verloskundige zorg voor miljoenen mensen.

Unichir - Kivumed

Unichir is geïnitieerd door Dr.Reginald Moreels, een humanitair chirurg en voormalig Belgisch minister. De organisatie is geregistreerd in DR Congo en wordt voorgezeten door Dr. Michel Kalongo.


Unichir streeft ernaar een medische en chirurgische eenheid op het hoogste niveau uit te bouwen en  een opleidingscentrum voor lokale jonge chirurgen te worden. Trainingen worden gegeven in samenwerking met kwaliteitsvolle universiteiten uit de omringende landen. 
Op dit ogenblik hebben we 10 missies voltooid in de 5 medische gebieden van Beni, waarbij we 1,5 miljoen mensen bereikten zonder toegang tot betrouwbaar medisch advies of erkende specialisten.


Ondermeer vanwege de zeer onstabiele beveiligingsomgeving van Oost-Congo zijn de broodnodige medicijnen en medische instrumenten niet beschikbaar voor de mensen in de provincie Noord-Kivu. Daarom zullen we ook kwalitatieve medicijnen en medische instrumenten in de regio verkopen en distribueren.

Ons team wordt actief ondersteund door bekwame en ervaren professionals van Architectes Sans Frontieres International, VIVES, Ondernemers voor Ondernemers (OVO), Exchange en het algemene ziekenhuis St. Jan in Brugge, België.

Verbetering van het niveau van chirurgisch-verloskundige zorg in het Beni-gebied, door middel van een originele duurzame gezondheidsinterventie, naast training en capaciteitsontwikkeling.

Context

Het gebied van Beni-Butembo - helaas gerapporteerd in het wereldnieuws vanwege de terugkerende massamoorden op burgers door milities en het nationale leger - evolueerde van een welvarend commercieel focuspunt naar een verlaten blinde vlek op de wereldkaart.

Het Beni-grondgebied, dat 5 gezondheidszones omvat met een bevolking van naar schatting 1,2 tot 1,5 miljoen inwoners, kampt met een gebrek aan internationale hulp. Slechts enkele NGO's zijn actief, met zeer beperkte middelen, samen met de MONUSCO-strijdkrachten.

Degelijke en kwalitatieve algemene verloskundige en algemene chirurgische zorg is vrijwel afwezig. Van tijd tot tijd werkt een consultantchirurg in Butembo, maar interventies (voornamelijk keizersneden en sommige noodsituaties) worden uitgevoerd door huisartsen. Perioperatieve zorg en follow-up liggen onder alle niveaus van kwaliteitszorg en internationale normen voor kwalitatieve zorgverlening.

Concept: Profit & Non-Profit in één

1. Non-profit pijler : oprichting van een chirurgisch-verloskundige eenheid UNICHIR:

Unichir zal een kwalitatieve en kosteneffectieve patiëntenzorg van het primaire gezondheidsniveau leveren naar het tertiaire gezondheidsniveau en wordt tevens een opleidingscentrum voor chirurgische stagiairs (1-2 jaar) in overeenstemming met sommige universiteiten.  


Afgezien van de dagelijkse zorg (7/7, 24/24) zullen sessies van theoretische zorgprotocollen en richtlijnen worden gericht aan artsen, verpleegkundigen, logistiek en administratief personeel. Hierbij wordt een nachtelijke training opgenomen als een verplichte strategie.

Het primaire niveau zal worden gesensibiliseerd en getraind om patiënten te stabiliseren voor verwijzing naar onze structuur, om alle hygiënische regels te respecteren, om indicaties naar chirurgische en verloskundige gevallen op tijd door te verwijzen  en uiteindelijk om postoperatieve zorg te besteden in geval van tegenreferentie.


Het tertiaire niveau zal worden bereikt door het opbouwen van een UNICHIR-netwerk met enkele tertiaire doorverwijzingsgezondheidsstructuren in Goma of in de buurlanden Oeganda (Kampala) en Rwanda (Kigali).
We zullen E-Health-technologie koppelen aan onze preventieve en postoperatieve zorgacties.


2. Winstpijler: oprichting van een commerciële apotheek KIVUMED:

Vanuit een voorraad- en verkoopcentrum zal een distributie worden opgezet van medicijnen en medische artikelen met kwaliteitslabel naar de gebieden in Noord-Kivu, Zuid-Ituri tot Kisangani.

Benisur

In 2019 hebben we Benisur opgericht. Benisur (Beni Surgery) is een organisatie die zich specifiek toelegt op fondsenwerving voor Unichir en Kivumed.

UNICHIR - KIVUMED 2019

Deze site is ontworpen met de
.com
website builder. Maak je website vandaag nog.
Nu beginnen